FYZICKÉ ZLATO BY MOHLO BYŤ NAJLEPŠÍM ZAISTENÍM PROTI NEISTOTE, AVŠAK…

Úloha zlata ako majetku v “bezpečnom prístave” v čase neistoty je investormi všeobecne uznávaná, ale podľa výkonného riaditeľa spoločnosti The Pure Gold je to všetko o tom, kde ho držíte.

“Fyzické sklady drahocenného žltého kovu by mohli byť oveľa lepšími, ako ostatné rastúce oblasti zlata,” poznamenal Josh Saul, pričom zdôraznil jeho bezpečnostné a daňové výhody.

Saul ďalej uviedol: “Fyzické zlato je využívané investormi, ktorí si chcú zabezpečiť dlhodobú ochranu majetku,” … “Výhodou fyzického zlata je, že máte tak jeho osobné vlastníctvo a navyše existuje aj niekoľko daňových výhod.”

To všetko závisí od toho, kto ste a kde ho ukladáte.

Zlaté mince investičného stupňa v Británií nepodliehajú dani z kapitálových výnosov, čo znamená, že obyvatelia Veľkej Británie nemusia hradiť žiadnu daň z akéhokoľvek zhodnotenia ich bezpečného aktíva. Platí to pre niektoré z najobľúbenejších britských mincí, ako sú Britannias a Sovereigns, ktoré vyrába kráľovská mincovňa.

V Spojených štátoch sa však zlato považuje za kapitálové aktívum a zberateľskú položku, čo znamená, že dani z kapitálových výnosov podlieha. To platí aj pre rôzne časti Európy.

Saul uviedol: “Vzhľadom k tomu, čo sme videli v Európe, s ohľadom na dôsledky Brexitu, mnoho z našich (britských) zákazníkov dostáva peniaze najmä z Nemecka, Francúzska a Talianska a vymieňajú ich zlato, či už žijú vo Veľkej Británii alebo nie.”

Taktiež poznamenal, že medzi významné atribúty tohto kovu patrí aj zabezpečenie proti nepredvídateľným menovým politikám, hospodárskym rizikám a hackerským útokom.

Tieto výhody sú taktiež dôvodom toho, prečo sa zlato vyvinulo z hodnotenia ako zastaraných klenotov. Aktuálne je k dispozícii v rôznych formách a to aj elektronicky a prostredníctvom burzových komoditných fondov (ETC).

Townsend Lansing, ktorý je analytikom spoločnosti ETF Securities so zameraním na ETC fondy uviedol, že ETC fondy na zlato môžu viesť k zmierneniu niektorých súvisiacich nákladov na uskladnenie fyzického zlata. Náklady na skladovanie môžu byť pripočítané na nákup fyzického zlata, približne o rozsahu 3-5 percent.

Lansing prostredníctvom e-mailu poznamenal: “Burzové komoditné fondy (ETC) na zlato nahrádzajú neefektívnosť držania fyzického zlata svojimi nízkymi nákladmi, transparentnosťou a likviditou. ETC sú ľahšie spravovateľné a predstavujú nákladovo efektívny spôsob, ako investori môžu vlastniť podiely v komoditách, ktoré by boli zvyčajne drahé a riskantné.“

Saul uznal, že takéto fondy môžu byť niekedy nákladovo efektívnejšie pre krátkodobých investorov, ktorí chcú “kúpiť dnes a možno aj predať už za pár týždňov”.

Nemecká centrálna banka počas tohto týždňa oznámila, že úspešne vrátila vyše 50 000 zlatých zliatkov, do svojich trezorov vo Frankfurte.

Zlato o hodnote 27,9 miliárd dolárov bolo uložené vo Federálnej rezervnej banke v New Yorku a francúzskej centrálnej banke Banque de France v Paríži, ako zabezpečenie proti politickým a menovým rizikám. Zlepšená domáca politika po skončení studenej vojny viedla Nemecko k spusteniu “dôkladnej a vyčerpávajúcej” operácie na vrátenie svojho zlata späť do krajiny.

Nemecká Bundesbank je jedným z najväčších držiteľov zlata na svete. Saul povedal, že to poukazuje na význam toho, že fyzický kov drží ako hotovostnú rezervu.

Saul nakoniec poznamenal: “Domnievam sa, že sa (Nemecko) spoliehajú na určitý majetok vo fyzickej podobe, než aby sa spoliehali na papierové peniaze, ktoré môžu byť manipulované, vytvorené a devalvované v priebehu času.”

Zdroj: MarketWatch, Fortune, financnytrh.com