Spolupráca Spolupracujte s nami a vybudujte si vďaka zlatu pasívny príjem

Podnikateľ a autor kníh Robert Kiyosaki tvrdí, že existujú iba 4 legálne spôsoby zarábania peňazí:

 • zamestnanie, v ktorom premieňate svoj investovaný čas na peniaze a pracujete pre niekoho iného,
 • podnikanie, pri ktorom premieňate čas na peniaze a pracujete sám pre seba
 • ako majiteľ firmy podnikáte a spolupracujete s inými ľuďmi, ktorí vám pomáhajú zarábať,
 • investovanie pomocou svojho majetku, ktorý prináša zisk a vaše peniaze pracujú pre vás.

Väčšina ľudí investuje svoj čas ako zamestnanci a podnikatelia. Títo ľudia neustále pracujú a napriek tomu ich odmena nedosahuje takú výšku, akú by si zaslúžili.

Je zamestnanie istotou?
Mnoho ľudí radšej uprednostňuje zamestnanie, ktoré predstavuje istotu, pred podnikaním, ktoré ide ruka v ruke s istým rizikom. Je však podnikanie naozaj rizikové a zamestnanie istotou?

Zamestnanie je späté s domnelou istotou, počas dobrých časov, keď príde kríza, môžete o zamestnanie rýchlo prísť a vystaviť sa tak riziku nízkeho alebo dokonca žiadneho príjmu. Navyše, v zamestnaní nikdy nebudete mať dostatok peňazí, po akom túžite.

Je to naozaj to, čo chcete?
Zamestnanie vám berie množstvo času a napriek tomu si nemôžete dovoliť to, čo by ste naozaj chceli. Myslíme si, že každý človek by mal popri zamestnaní pracovať aj na niečom inom. Možno ste práve vy v tejto situácii a rozmýšľate, ako z tohto bludného kruhu von… Existuje však východisko…

Vlastné podnikanie dostupnejšie, než si myslíte
Zamestnanci a podnikatelia musia neustále pracovať. Ak by prestali pracovať, ich príjmy by sa začali okamžite znižovať. Pre majiteľov firiem a investorov to už však neplatí.

Ako získať túto pozíciu?
Investor musí mať dostatočný kapitál. Investori využívajú svoj majetok, ktorý za nich pracuje a zarába im ďalšie peniaze. Vysoké požiadavky na počiatočný kapitál obmedzujú túto možnosť a nie je vhodná pre každého.

Fungovať ako vlastník firmy je dostupným, funkčným a najefektívnejším riešením. Majiteľom firmy môže byť ktokoľvek…

3 druhy majiteľov firiem:

 • Majiteľ vlastného systému je majiteľ firmy, ktorý všetko vytvára sám. Do podnikania vkladá svoje peniaze, svoj čas a svoje nápady. Je to najnáročnejšia možnosť spojená s vysokými počiatočnými nákladmi a závisí na schopnosti a vedomosti majiteľa.
 • Majiteľ kúpeného systému je majiteľ firmy, ktorý si systém zakúpi. Stále však do podnikania musí vkladať svoje peniaze a svoj čas.
 • Majiteľ zdieľaného systému je človek, ktorý do podnikania vkladá svoj čas a energiu, avšak systém nemusí kupovať, pretože ho zdieľa s ostatnými členmi systému. Systém je založený na vzájomnej spolupráci a pomoci.

Práve posledná možnosť – vlastníctvo zdieľaného systému, umožňuje vytvoriť pasívny príjem. Dá sa vykonávať popri zamestnaní, na materskej dovolenke, na dôchodku…

Network marketing je najvýznamnejšia forma podnikania

Networking sa neustále vyvíja a zlepšuje. Má obrovské množstvo výhod, ktoré z neho robia jednu z najzaujímavejších a najvýznamnejších foriem podnikania 21. storočia:

 • Minimálna alebo žiadna vstupná investícia. Zaplatíte maximálne za úvodné školenia, ktoré vám pomôžu v budovaní vášho podnikania, čo môžeme chápať ako počiatočnú investíciu, ktorá sa rýchlo, spravidla do jedného mesiaca, vráti.
 • Sami si určujete, čo chcete dosiahnuť a koľko času chcete rozvoju vášho podnikania venovať. Váš kariérny postup je iba vo vašich rukách, a je na vás, ako ďaleko sa dostanete. Každý môže dosiahnuť až vrchol…
 • Networking dáva príležitosť každému bez rozdielu.  Je iba vo vašich rukách, s kým sa rozhodnete spolupracovať a s kým nie.
 • Najspravodlivejšia a najviac motivujúca forma odmeňovania. V sieťovom marketingu zarábate peniaze podľa toho, koľko času do vášho podnikania vložíte.

Neustále vzdelávanie je veľmi dôležité
Vzdelávanie je dôležitou súčasťou networkingu. Vďaka sieťovému marketingu môžete zbohatnúť, no zároveň môžete získať obrovské množstvo nových znalostí, ktoré využijete aj mimo vášho podnikania.

Vzdelávanie prebieha formou štúdia rôznych materiálov, prostredníctvom školení, prednášok a rôznych prezentácií. Ľudia s dosiahnutými výsledkami predávajú svoje znalosti novým členom a tí sa vďaka tomu stávajú expertmi v danej oblasti..

Učíte sa od najlepších, aby ste sa stali najlepšími
Pomoc ostatným ľuďom je súčasťou networkingu. Vďaka tomu majú najlepší a najúspešnejší ľudia v systéme motiváciu pomôcť vám a vďaka tomu napredujete a máte motiváciu v budúcnosti pomôcť iným ľuďom.

Zlato dokonalý produkt sieťového marketingu
Našou výhodou je, že máme kvalitný a osvedčený produkt, ktorý má schopnosť zlepšovať životnú úroveň ľudí. Zlato je dokonalý a dlhodobo overený investičný produkt a spôsob uloženia majetku, ktorý je vhodný pre každého.
Ak vidíte v zlate potenciál a dokážete získať ďalších podobne zmýšľajúcich ľudí, máte polovicu „výhry“ vášho podnikania na vašej strane. Máte skvelú šancu nájsť vhodných ľudí a výhody investície do zlata im ukázať.

Zlato nie je územne viazané, takže vaše podnikanie nebude vôbec obmedzené iba na územie Slovenskej republiky. Už v súčasnosti máme klientov a spolupracovníkov z mnohých európskych krajín. Potenciál rozšírenia podnikania mimo Slovenskej republiky je veľmi vysoký.
Zlato je veľmi hodnotné, vďaka čomu môžete získať naozaj veľmi vysoké a zaujímavé provízie. Už za jednu podpísanú zmluvu môžete zarobiť toľko, koľko niektorí ľudia zarábajú za mesiac.

Náš systém vám poskytne všetko, čo budete potrebovať
Na začiatok vášho podnikania s investíciami do zlata vám náš systém poskytne všetko, čo budete naozaj potrebovať. Získate presné postupy a návody na podnikanie, ktoré vám pomôžu rozbehnúť sa aj v prípade, že o sieťovom marketingu, ani o zlate, vôbec nič neviete. Skúsenejší partner je vždy pripravený vám pomôcť.

Náš systém funguje online, a preto sa s klientom nemusíte nikdy stretnúť. Všetko vybavíte z domova a cez internet, otvorený je vám celý svet.
Podporu získate prostredníctvom našich nástrojov a online marketingu. Využívate silu internetu na získavanie potenciálnych zákazníkov či partnerov!
Pravidelne získavate odborné vzdelávanie v oblasti zlata, investícií a predaja. Čaká na vás motivačná podpora prostredníctvom nášho spôsobu odmeňovania a rôznych bonusov.

Prečítajte si viac o systémovej a motivačnej podpore, ktorú v prípade nadviazania spolupráce od nás získate.

Vaše výsledky na základe motivácie
Tri spôsoby vzájomnej spolupráce sa dajú kombinovať a dopĺňať:

 • kupujte pre seba a vytvorte rezervu do budúcnosti,
 • odporučte naše produkty známym a priateľom a vytvorte si klientelu,
 • vytvorte si vlastnú sieť spolupracovníkov a systém vám zabezpečí pravidelný a pasívny príjem,

Ktorá možnosť sa vám páči najviac?

Chcete nadviazať spoluprácu?

Kontaktujte ma pomocou tohoto formulára